01 Trạm Làm Việc Giải Phẫu Bệnh APZEM DD - 5000E

  • Price:

    Contact

  • Category:,

02 Digital Information

03 Video / Hình Ảnh

Relative Products

may-xu-ly-mo-tu-dong-300-cassette
Automatic tissue processing machine 300 cassettes

The VIP 6 AI tissue processor is the latest generation of the Tissue-Tek VIP secure tissue...

may-xu-ly-mo-dang-kin-150-cassette
Máy xử lý ngấm mô chân không - 150 cassette

Máy xử lý mô VIP 5 Jr với hiệu quả xử lý tối ưu,...

may-xu-ly-mo-chan-khong-khep-kin-vp1
Product With Custom Layout 2

Product With Custom Layout 2

may-do-khuon-vui-mo
Product With Photo Carousel

Product With Photo Carousel

may-cat-lat-vi-the-sakura
Product With Tabs

Product With Tabs