ALP / Sturdy - Nồi Hấp Tiệt Trùng

ALP / Sturdy - Nồi Hấp Tiệt Trùng

Nồi hấp tiệt trùng ALP - KT series

Nồi hấp tiệt trùng ALP - KT series được sử dụng rộng rãi trong...

Nồi hấp tiệt trùng SA-300VF

Tính năng nồi hấp tiệt trùng SA-300VF: - Khóa cửa nồi bằng tay...

Nồi hấp tiệt trùng SA-300VL

Ưu điểm nồi hấp tiệt trùng SA-300VL: - Khóa cửa nồi bằng tay...

Nồi hấp tiệt trùng 20L

Đặc điểm nồi hấp tiệt trùng 20L ALP - Cơ cấu khóa thuận tiện...

Nồi hấp tiệt trùng ALP MC series

Tính năng nồi hấp tiệt trùng ALP, MC series: - Màn hình...

Nồi hấp tiệt trùng có sấy khô ALP CL series

Nồi hấp tiệt trùng có sấy khô ALP model CL-DP series ứng dụng...

Nồi hấp tiệt trùng ALP - CLG Series

Nồi hấp tiệt trùng sấy chân không ALP model CLG Nhật bản...

Nồi hấp tiệt trùng Sturdy SA 380/382VMB dạng đứng

Cài đặt chương trình hấp chất lỏng, khử trùng và...