Nồi Hấp Tiệt Trùng

Nồi Hấp Tiệt Trùng

Nồi hấp tiệt trùng ALP - KT series

Nồi hấp tiệt trùng ALP - KT series được sử dụng rộng rãi trong...

Nồi hấp tiệt trùng SA-300VF

Tính năng nồi hấp tiệt trùng SA-300VF: - Khóa cửa nồi bằng tay...

Nồi hấp tiệt trùng SA-300VL

Ưu điểm nồi hấp tiệt trùng SA-300VL: - Khóa cửa nồi bằng tay...

Nồi hấp tiệt trùng 20L

Đặc điểm nồi hấp tiệt trùng 20L ALP - Cơ cấu khóa thuận tiện...