PHC Coporation - Tủ Ấm / Tủ Ấm Lạnh / Tủ Ấm CO2 / Tủ Ấm Đa Khí

PHC Coporation - Tủ Ấm / Tủ Ấm Lạnh / Tủ Ấm CO2 / Tủ Ấm Đa Khí

Tủ ấm nuôi cấy vi sinh

Dòng tủ ấm nuôi cấy vi sinh của PHCBi cung cấp giải pháp môi...

Tủ ấm lạnh

Dòng tủ ấm nuôi cấy vi sinh của PHCBi cung cấp giải pháp môi...

Tủ ấm CO2 MCO-80IC

Dòng tủ ấm nuôi cấy vi sinh củaPHCBi cung cấp giải pháp môi...

Tủ ấm CO2 MCO-5AC, MCO-18AC

Dòng tủ ấm nuôi cấy vi sinh của  PHCBi cung cấp giải pháp...

Tủ ấm CO2 (165 lít)

Dòng tủ ấm nuôi cấy vi sinh củaPHCBi cung cấp giải pháp môi...

Tủ Ấm CO2, 230L (MCO-230AICUV)

Bảng điều khiển bằng màn hình cảm ứng, có thể điều...