PHC Coporation - Tủ Đông Sâu

PHC Coporation - Tủ Đông Sâu

Tủ âm sâu -86 độ C, 333 lít (MDF-U33V)

Tổng quan Dòng sản phẩm tủ âm sâu -86oC V.I.P của Panasonic sử...

Tủ âm sâu -86 độ C, hai máy nén độc lập

Tủ lạnh âm sâu, -86 độ, hai máy nén độc lập (TwinGuard)...

Tủ Đông Y Sinh -30 độ C, dạng nằm

Dòng tủ bảo quản sinh phẩm -20oC ~ -30oC dạng nằm của PHCBi cung cấp...

Tủ âm sâu -150 độ C, 128L/231L (MDF-1156/C2156VAN)

MDF-1156/C2156V của PHCBi là dòng sản phẩm tủ lạnh âm sâu...

Tủ âm sâu -80 độ C, 84L (MDF-C8V1)

MDF-C8V1 là sản phẩm tủ âm sâu -80oC V.I.P của PHCBi sử dụng chất...

Tủ Đông Y Sinh -30 độ C, 504 Lít (MDF-MU539)

Dòng tủ lạnh âm bảo quản sinh phẩm -20oC-30oC của PHCBi cung cấp khả...

Tủ âm sâu -86 độ C, 519L (MDF-U55V)

Dòng sản phẩm tủ âm sâu -86oC V.I.P của PHCBi sử dụng chất liệu...

Tủ âm sâu 86 độ C, 728L (MDF-U74V)

Dòng sản phẩm tủ lạnh âm -86oC dung tích lớn của PHCBi...