PHC Coporation - Tủ Trữ Máu

PHC Coporation - Tủ Trữ Máu

Tủ lạnh trữ máu, 302L (MBR-305GR)

Tủ lạnh trữ máu 302L, MBR-305GR được thiết kế để lưu trữ 120 túi...

Tủ ngân hàng máu, 600L (MBR-705GR)

Tủ ngân hàng máu 600L, MBR-705GR được thiết kế để lưu trữ...

Tủ ngân hàng máu, 1300L (MBR-1405GR)

Tủ ngân hàng máu 1300L, MBR-1405GR là dòng sản phẩm dung...