Sakura Finetek/Feather - Vật Tư / Hóa Chất Giải Phẫu Bệnh

Sakura Finetek/Feather - Vật Tư / Hóa Chất Giải Phẫu Bệnh

Paraffin hạt tinh khiết

Paraffin hạt tinh khiết là hóa chất cơ bản trong Giải phẫu...

Bộ dao cắt lọc bệnh phẩm

Cắt lọc bệnh phẩm (pha bệnh phẩm) là kỹ thuật được tiến hành...

Cassette dùng trong giải phẫu bệnh

Trong giải phẫu bệnh: Các mẫu mô sau khi được cắt lọc sẽ được...

Khuôn đúc khối nến

Ưu điểm khuôn đúc khối nến Tissue-Tek: - Khuôn đúc khối...

Cán dao dùng với lưỡi dao cắt vi thể

Mục đích sử dụng cán dao dùng với lưỡi dao cắt vi...

Cán dao dùng lưỡi dao cắt tiêu bản F80-P

Cán dao dùng với lưỡi dao cắt tiêu bản, tiện lợi và an...

Lưỡi Dao Cắt Tiêu Bản S35 - Feather

Lưỡi dao cắt tiêu bản S35 được thiết kế để cắt những mẫu...

Lưỡi dao cắt tiêu bản hãng Feather

Code: A-35 Hãng sản xuất: Feather - Nhật Bản