Thiết bị khoa học cơ bản

Thiết bị khoa học cơ bản

Bộ Gia Nhiệt TXF200 - Grant

Có thể cài đặt 3 chương trình vận hành về nhiệt...

Máy ủ nhiệt lắc PCMT Grant

Dùng cho các ống micro 0.2/0.5/1.5/2.0 ml hoặc các plate 96 giếng 0.2ml....

Tủ Chứa Hóa Chất 2 in 1 (F/D/F+D) - CHC LAB

Tủ đựng hóa chất 2in1 là loại tủ được thiết kế để đựng...