Thiết bị nuôi cấy tế bào động vật

Thiết bị nuôi cấy tế bào động vật

Thiết bị phòng thí nghiệm tế bào động vật

Kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật được ra đời và...

Máy lắc đối trọng góc cố định

Nhỏ gọn nhưng đầy đủ chức năng, máy lắc đối trọng góc cố...