Thiết bị Sinh học phân tử

Thiết bị Sinh học phân tử

Danh mục thiết bị phòng thí nghiệm Sinh học phân tử

Tổng quan về danh mục thiết bị phòng thí nghiệm sinh học...

Máy đọc ELISA EZ Read 400

Biochrom EZ Read 400 là một máy đọc khay vi thể có kính lọc,...

Bể ủ nhiệt khô Grant Instruments

Dòng bể ủ nhiệt khô QB là hệ thống đa năng với hai khối...

Bộ điện di ngang MultiSub Choice

Hệ thống điện di MultiSub Choice có công suất mẫu lớn gấp 2 đến 3...

Bộ điện di ngang MultiSub Mini

MultiSUB Mini là lựa chọn ưu tiên để kiểm tra mẫu nhanh chóng với...

Tủ thao tác PCR loại để bàn

Tủ thao tác PCR loại để bàn, model UVT-S-AR được thiết kế nhỏ gọn...

Bộ điện di ngang MultiSub Midi

MultiSub Midi cung cấp cùng độ dài khay như bộ điện di ngang...

Bộ điện di ngang MultiSub Maxi

Dòng sản phẩm dành cho ứng dụng điện di ADN của hãng Cleaver...