Tủ Hút Khí Độc - Fume Hood

Tủ Hút Khí Độc - Fume Hood

Tủ hút khí độc không ống dẫn

ADC-B series tiêu chuẩn với những đặc tính cân bằng giữa chất...

Tủ hút khí độc không ống dẫn ADC-C Series

Bển cạnh tủ hút khí độc không ống dẫn ADC-B series, ESCO...

Tủ hút khí độc ADC-D series

Esco chuyên sản xuất các loại tủ hút khí độc cả loại...

Tủ hút khí độc có đường ống

Dòng tủ hút khí độc của Esco được chia thành hai loại...