Tủ Trữ Máu - Blood Bank

Tủ Trữ Máu - Blood Bank

Tủ lạnh trữ máu 79L

Dòng tủ lạnh trữ máu của PHCbi (Panasonic Healthcare) sử...

Tủ lạnh bảo quản máu 425L

Dòng tủ lạnh bảo quản máu MBR Blood Bank với máy nén hiệu...

Tủ lạnh trữ máu 302L

Tủ lạnh trữ máu 302L, MBR-305GR được thiết kế để lưu trữ 120 túi...

Tủ ngân hàng máu 600L

Tủ ngân hàng máu 600L, MBR-705GR được thiết kế để lưu trữ...

Tủ ngân hàng máu 1300L

Tủ ngân hàng máu 1300L, MBR-1405GR là dòng sản phẩm dung...