Tủ Trữ Máu - Blood Bank

Tủ Trữ Máu - Blood Bank

Tủ lạnh trữ máu 79L

Dòng tủ lạnh trữ máu của PHCbi (Panasonic Healthcare) sử...

Tủ lạnh bảo quản máu 425L

Dòng tủ lạnh bảo quản máu MBR Blood Bank với máy nén hiệu...