Tủ An Toàn Sinh Học

Tủ An Toàn Sinh Học

Tủ thao tác vô trùng khí thổi đứng

Các sản phẩm LVG series, LVS series là tủ thao tác vô...

Tủ thao tác vô trùng khí thổi ngang

Tủ thao tác vô trùng (tủ cấy vi sinh) dòng Airstream của...